Měření radonu

CO JE TO RADON - A PROČ NÁM NÁHLE ŠKODÍ?

Jednoduše vzato: radon nám nijak neškodí, ale jeho pozůstatky, opět radioaktivní, se usazují při dýchání v dýchacím traktu, působí "černobylské ozáření", což může vést k rakovině plic.

ŽE RADON NEŠKODIL NAŠIM PŘEDKŮM?

Pohybovali se daleko více na čerstvém vzduchu, příbytky neuměli tak utěsnit, jak to umíme my, a konečně leckdy zemřeli na jiné choroby dříve, než mohla rakovina vypuknout.