Rozbory vody a poradenství

Prvotním a základním postupem před jakýmkoliv větším zásahem do studny je zhotovit základní rozbor vody

Je to jakýsi chorobopis „zdravotního stavu“ vodního zdroje. Tento rozbor dokáže odhalit cenné informace o stavu a kvalitě vody a také šancích na její případné uzdravení. 

Základní chemický rozbor pořizujeme v cenách 800,- až 1500,- Kč. 
Tato částka je zanedbatelná v porovnání s mnohdy neúčelnými náklady na asanaci nevyhovujícího zdroje, kde není šance na zlepšení stavu.